CNV Group Phiên bản hệ thống 13.0+e

Thông tin về CNV Group instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Material Backend Theme EE
Material Backend Theme EE
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Unique Contact Alert
Unique contacts Alert Odoo, Check Duplicate customers , Compare Contacts Application, Find Unique field Contact.
Unique Lead Alert
Check Duplicate Lead,Feature Of Smart Alert For Lead,Similar Lead Notification Module ,Compare Lead App.
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Cuộc hẹn
Lên lịch hẹn với khách hàng
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam